ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

Όταν κάτι το αγαπάς, θες να το προστατέψεις. Έτσι θα έχεις περισσότερο χρόνο για να ζήσετε µαζί στιγµές που θα µείνουν αξέχαστες. Αυτός είναι ο ρόλος του εµποτισµού. Η µακροχρόνια προστασία των προϊόντων φυσικής ξυλείας για χρήση που αντέχει στο χρόνο!


Ο ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ
1.Η ξυλεία εισάγεται στον θάλαµο εµποτισµού. Εφαρµόζεται κενό αέρος (υπό πίεση) που αφαιρεί τον αέρα
 από τους πόρους του ξύλου. Στον θάλαµο διατηρείται το κενό.
2.Ο θάλαµος υπό κενό, τροφοδοτείται µε συντηρητικό εµποτισµού ξύλου.
3.Εφαρµόζεται υδραυλική πίεση, αναγκάζοντας το συντηρητικό να εισχωρήσει βαθιά στους πόρους του ξύλου.
4.Η χαµηλή τελική πίεση (κενό) προκαλεί την εξαγωγή του συντηρητικού το οποίο δεν απορροφήθηκε από το ξύλο.
 Το πλεονάζον συντηρητικό εµποτισµού διοχετεύεται ως απόθεµα.
5.Το ξύλο παραµένει στον κύλινδρο, υπό πίεση αέρα , έτσι ώστε να απορροφήσει το συντηρητικό µέχρι την καρδιά του.
 Η εµποτισµένη ξυλεία αφήνεται να στεγνώσει σε ατµοσφαιρικές συνθήκες.